Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Newsletter w sprawie Brexicie

Terytorium dotknięte Brexitem

To, co nazywamy Zjednoczonym Królestwem (UK) składało się głównie z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Po Brexicie dokonujemy rozróżnienia między Wielką Brytanią (GB) a Irlandią Północną, ponieważ ta ostatnia pozostaje na rynku UE. Oznacza to w zasadzie, że przepisy UE BPR (rozporządzenie dot. produktów biobójczych) nadal obowiązują w Irlandii Północnej, ale już nie w Wielkiej Brytanii!

Harmonizacja i ciągłość BPR w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Aby uniknąć trudności, GB przejęła BPR, ale wdrażając własne podejście administracyjne. Oznacza to, że dokumentacje, które należy przedłożyć do GB HSE (Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy, właściwy organ) mają taki sam format, jak w UE.

Istnieje oczywiście wiele ważnych aspektów, o których nie możemy zapomnieć! Zajmijmy się nimi na przykładzie produktów na bazie geraniolu i geraniolu dla PT 18 i 19.

Wielka Brytania stworzyła własną listę zaakceptowanych dostawców substancji czynnych (i produktów) zgodnie z art. 95, po prostu kopiując listę art. 95 ECHA z dnia 31 grudnia 2020 r. z wymogiem, aby podmiot w Wielkiej Brytanii zastąpił podmiot z siedzibą w UE przed końcem 2022 r. Ponadto, w tym samym terminie, dane (i/lub umowy LOA) potwierdzające ten wpis muszą zostać przekazane do GB HSE.

TerpeneTech był w stanie dostosować się do tych zmian

TerpeneTech zajmie się tym i w przypadkach, gdzie przed wejściem w życie Brexitu dawna TerpeneTech UK znajdująca się na liście art. 95 UE została zastąpiona przez TerpeneTech Eire, ponieważ UE wymaga, aby podmiot prawny w UE spełniał GB BPR, obecny wpis TerpeneTech Eire na liście GB art. 95 zostanie teraz zastąpiony przez TerpeneTech UK. TerpeneTech będzie Cię o tym informować.

TerpeneTech Source utrzymywane na całym terytorium UE i BREXIT.

Produkty biobójcze wykorzystujące geraniol jako substancję czynną i sprzedawane jako insektycydy lub środki odstraszające owady podlegają obecnie prawu krajowemu „Rozporządzenie dotyczące kontroli pestycydów” lub COPR.

Gdy geraniol zostanie zatwierdzony zgodnie z GB BPR, produkty objęte COPR zostaną ponownie ocenione zgodnie z zasadami GB BPR. W związku z tym, podobnie jak w UE, wniosek o pozwolenie na produkt należy złożyć przed datą zatwierdzenia substancji czynnej (lub datą zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej, jeśli w produkcie połączono więcej niż jedną substancję).

The complex system to submit pending applications for product authorisation in the EU to GB do not apply to geraniol-based products as this active substance is not yet approved in the EU.

Jak utrzymać swoje produkty lub wejść na rynek BREXIT w fazie przejściowej.

In case you want to sell your geraniol-based product in GB you will have to apply under COPR and not under the GB BPR! For detailed information we can refer to the excellent HSE website: https://www.hse.gov.uk/biocides/copr/approved.htm.

Jak utrzymać swoje produkty lub wejść na rynek BREXIT po ocenie Geraniol.

W poprzednim newsletterze omówiliśmy oczekiwany czas w związku z zatwierdzeniem geraniolu. Jak zostanie to rozwiązane w GB?

W przypadku substancji czynnych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone w UE, dokumentację przedłożoną w ramach programu przeglądu UE należy złożyć do GB HSE przed 29 czerwca 2021 r.! To właśnie musi zrobić Grupa Zadaniowa ds. Geraniolu.

Z arkusza informacyjnego GB HSE:

„HSE przeprowadzi własną pełną ocenę, niezależnie od jakiejkolwiek oceny UE”. oraz

„Po upłynięciu wszystkich odpowiednich terminów ponownego przedłożenia, HSE rozważy całość ocen wymaganych w ramach programu przeglądu GB. Po ustaleniu zostaną udostępnione dalsze informacje dotyczące harmonogramu tych ocen, w stosownych przypadkach”.

I z odpowiedzi z helpdesku HSE ”(dodano podkreślenie):

„W celu utrzymania dostępu do rynku GB konieczne jest ponowne przesłanie do GB dokumentacji danych, która została przedłożona do UE, abyśmy mogli przeprowadzić własny przegląd substancji czynnej; pobieramy opłatę za tę czynność.

Co możemy wywnioskować w kwestii terminów realizacji?

GB HSE otrzyma setki dokumentacji substancji czynnych i produktów biobójczych. GB ustanowi swój własny Program Przeglądu oparty na całości dokumentacji i jeśli możemy założyć pewne podobieństwo do Programu Przeglądu UE, będzie to program długotrwały – nie ma 27 państw członkowskich, pomiędzy które można by podzielić pracę, wszystko to musi zostać wykonane przez jedną agencję!

Wygląda na to, że GB zachowa status quo ze swoim prawem COPR i powoli (ponownie) dokona ocen zgodnie z GB BPR. Gdy firmy dokonają niezbędnych powtórnych zgłoszeń, miną lata, zanim zostaną podjęte decyzje i do tego czasu mamy prowadzić działalność jak dotychczas?

Arkusz informacyjny GB HSE