Schrijf u in om de meest recente informatie over onze producten te ontvangen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief over Brexit

Gebied getroffen door Brexit

Wat wij het Verenigd Koninkrijk (VK) noemen, bestond voornamelijk uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Na Brexit maken we een onderscheid tussen Groot-Brittannië (GB) en Noord-Ierland, aangezien laatstgenoemde op de EU-markt blijft. Dit betekent in feite dat de EU BPR-regels nog steeds van toepassing zijn in Noord-Ierland, maar niet meer in GB!

Harmonisatie en continuïteit van de BPR in Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Om het niet te moeilijk te maken nam GB de BPR over, maar met een eigen administratieve aanpak. Dit betekent dat de dossiers die moeten worden ingediend bij de GB HSE (Health and Safety Executive, de bevoegde autoriteit) hetzelfde formaat hebben als onder de EU.

Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke aspecten die we niet mogen vergeten! Laten we ze toeschrijven om geraniol en op geraniol gebaseerde producten te gebruiken voor PT 18 en 19 als voorbeelden.

GB heeft zijn eigen artikel 95-lijst van geaccepteerde leveranciers van werkzame stoffen (en producten) gemaakt door simpelweg de ECHA-artikel 95-lijst van 31 december 2020 te kopiëren, met de eis om vóór eind 2022 een entiteit in GB te hebben die de in de EU gevestigde entiteit vervangt. Ook moeten tegen dezelfde deadline de gegevens (en/of LoA) die deze vermelding ondersteunen, worden ingediend bij GB HSE.

TerpeneTech heeft zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen

TerpeneTech zal dit afhandelen en, waar voordat de Brexit van kracht werd, het voormalige TerpeneTech UK op de EU-artikel 95-lijst vervangen werd door TerpeneTech Ierland, aangezien de EU vereist dat een juridische entiteit in de EU nu voldoet aan GB BPR, de huidige vermelding van TerpeneTech Ierland in de GB-artikel 95-lijst wordt vervangen door TerpeneTech UK. TerpeneTech houdt u op de hoogte.

De TerpeneTech Source wordt in het hele EU- en BREXIT-gebied onderhouden.

Biociden die geraniol als werkzame stof gebruiken en die als insecticiden of insectenwerende middelen op de markt worden gebracht, vallen momenteel onder de nationale wetgeving 'Control of Pesticides Regulations' of COPR.

Zodra geraniol is goedgekeurd onder GB BPR, zullen de producten onder COPR opnieuw worden beoordeeld volgens de regels van GB BPR. Daarom moet, net als in de EU, een aanvraag voor productautorisatie worden ingediend vóór de goedkeuringsdatum van de werkzame stof (of de goedkeuringsdatum van de laatste werkzame stof als er meer dan 1 in het product is gecombineerd).

The complex system to submit pending applications for product authorisation in the EU to GB do not apply to geraniol-based products as this active substance is not yet approved in the EU.

Hoe u uw producten onderhoudt of de BREXIT-markt betreedt in een overgangsfase.

In case you want to sell your geraniol-based product in GB you will have to apply under COPR and not under the GB BPR! For detailed information we can refer to the excellent HSE website: https://www.hse.gov.uk/biocides/copr/approved.htm.

Hoe u uw producten onderhoudt of de BREXIT-markt betreedt na de Geraniol-evaluatie.

In een vorige nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op de verwachte timing met betrekking tot de goedkeuring van geraniol. Hoe wordt hiermee omgegaan in GB?

Voor actieve stoffen die nog niet zijn goedgekeurd in de EU, moet het dossier ingediend in het kader van het EU Review Program vóór 29 juni 2021 worden ingediend bij GB HSE! Dit is wat de Geraniol Task Force moet doen.

Uit de GB HSE-factsheet:

“HSE zal zijn eigen volledige evaluatie uitvoeren, los van elke EU-evaluatie.” En

“Zodra alle relevante deadlines voor herindiening zijn verstreken, zal HSE alle evaluaties die vereist zijn onder het GB Review Programme in overweging nemen. Zodra dit is vastgesteld, zal indien nodig meer informatie beschikbaar worden gesteld over de planning van die evaluaties.”

En uit een antwoord van de HSE-helpdesk ”(onderstrepen toegevoegd):

“Om de toegang tot de GB-markt te behouden, is het noodzakelijk om het gegevensdossier dat bij de EU is ingediend opnieuw bij GB in te dienen, zodat we onze eigen beoordeling van de werkzame stof kunnen uitvoeren; wij brengen kosten in rekening voor deze activiteit.

Wat kunnen we concluderen in termen van implementatietermijnen?

GB HSE zal honderden dossiers van werkzame stoffen en biociden ontvangen. GB zal zijn eigen beoordelingsprogramma opzetten op basis van het geheel van dossiers en als we enige gelijkenis met het EU-beoordelingsprogramma kunnen aannemen, gaan we voor een langdurig programma - er zijn geen 27 lidstaten om het werk te verdelen, het moet allemaal door één instantie uitgevoerd worden!

Het lijkt erop dat GB een soort status quo zal behouden met zijn COPR-wet en langzaam zal (her)evalueren volgens hun GB BPR. Als bedrijven eenmaal de nodige herindieningen hebben gedaan, duurt het jaren voordat er beslissingen worden genomen en tot dan, business as usual??

De GB HSE-factsheet