Schrijf u in om de meest recente informatie over onze producten te ontvangen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

NIEUWE MSDS BESCHIKBAAR GERANIOL BIOCIDE PUR TT

GROTE UPDATE
NIEUWE MSDS BESCHIKBAAR
GERANIOL BIOCIDE PUR TT
Geharmoniseerde indeling en etikettering
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1182 of 19 May 202

  • New MSDS for Geraniol Biocide Pur TT 
  • Consequences for the labelling of your Product. 

As part of the review, a harmonized classification of the substance is required. Such a classification under the CLP regulation can be initiated by different parties. In this case the initiative came from Denmark and one of the reasons was the differences in self classification of geraniol, a substance manufactured and imported in the EU in over 1,000 tonnes per year.
Verschillende besluiten over de goedkeuring van werkzame stoffen worden vertraagd door het ontbreken van een geharmoniseerde indeling. Voor geraniol zal dit geen vertragende factor zijn.

VÓÓR DE VERORDENING 2020/1182

GERANIOL (CAS 106-24-1) werd geclassificeerd voor huid- en oogirritatie/-beschadiging en sensibilisatie.

Huidirrit. 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie

Ooglet. 1H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

Huidsens. 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

En geassocieerd met de 2 volgende pictogrammen: GHS07 & GHS05

NA DE VERORDENING 2020/1182

Na de nieuwe verordening is de geharmoniseerde indeling / etikettering van Geraniol nu als volgt:

Huidsensibilisator 1, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. pictogram GHS07
Alleen geassocieerd met dit GHS07-pictogram:

UPDATE UW GERANIOL BIOCIDE PUR MSDS IN UW TECHNISCHE DOSSIER MET DE NIEUWSTE MSDS.

 

GROTE UPDATE
NIEUWE MSDS BESCHIKBAAR
GERANIOL BIOCIDE PUR TT

Geharmoniseerde indeling en etikettering
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1182 van de Commissie van 19 mei 2020

As part of the review, a harmonized classification of the substance is required. Such a classification under the CLP regulation can be initiated by different parties. In this case the initiative came from Denmark and one of the reasons was the differences in self classification of geraniol, a substance manufactured and imported in the EU in over 1,000 tonnes per year.

Verschillende besluiten over de goedkeuring van werkzame stoffen worden vertraagd door het ontbreken van een geharmoniseerde indeling. Voor geraniol zal dit geen vertragende factor zijn.

VÓÓR DE VERORDENING 2020/1182

GERANIOL (CAS 106-24-1) werd geclassificeerd voor huid- en oogirritatie/-beschadiging en sensibilisatie.

Huidirrit. 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie

Ooglet. 1H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

Huidsens. 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

En geassocieerd met de 2 volgende pictogrammen: GHS07 & GHS05

GHS07

GHS05

NA DE VERORDENING 2020/1182

Na de nieuwe verordening is de geharmoniseerde indeling / etikettering van Geraniol nu als volgt:

Huidsensibilisator 1, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. pictogram GHS07

Alleen geassocieerd met dit GHS07-pictogram:

UPDATE UW GERANIOL BIOCIDE PUR MSDS IN UW TECHNISCHE DOSSIER MET DE NIEUWSTE MSDS.

Download de nieuwe versie


MSDS Geraniol Biocide Pur TT English


FDS Geraniol Biocide Pur TT Français


MSDS Geraniol Biocide Pur German


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Spanish


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Portuguese


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Italian


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Polish

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE INDELING/ETIKETTERING VAN PRODUCTEN DIE GERANIOL BEVATTEN?

CONCENTRATIE GERANIOL IN HET MENGSEL: GERANIOLGEHALTE (X): 0,99% > X > 0,1%

Mengsels die niet als sensibiliserend* zijn ingedeeld maar ten minste één sensibiliserende stof bevatten (zoals Geraniol), moeten de volgende vermelding dragen:

EUH208 — 'Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.'

In dit geval wordt uw product niet als sensibiliserend beschouwd, dus; "GHS07", noch "Waarschuwing", noch "H317" moeten worden vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Maar "EUH208– Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken." moet op het etiket staan.

CONCENTRATIE GERANIOL IN HET MENGSEL: GERANIOLGEHALTE: X >= 1,0%

This concentration limit is used to trigger classification of a mixture as a skin sensitiser.

In dit geval wordt uw product, zonder tegenstrijdige gegevens, beschouwd als een sensibilisator met symbool GHS07, "Waarschuwing"; en Huidsens. 1 H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken

DEADLINE

Aangezien deze geharmoniseerde indeling minder streng is, zullen de meeste bedrijven voor Geraniol, vergeleken met de huidige, niet wachten met het aanpassen van hun labels, SDS,… tot de deadline (1 maart 2022). U kunt de wijzigingen direct verwerken.

 

*Let op: als het product andere ingrediënten bevat die ook als huidsensibilisatoren worden geclassificeerd, moeten de concentraties worden opgeteld! Raadpleeg voor meer informatie “Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria Richtsnoer bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP) van stoffen en mengsels. Versie 5.0 juli 2017", beschikbaar op de ECHA-website https://echa.europa.eu/regulations/clp/classification