Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Terpenetech HISTORIA

 • 22 WRZEŚNIA 2011 R.

  Przedsiębiortswo TerpeneTech Limited, w dniu 22 września 2011 r., zawarło wyłączne światowe umowy licencyjne i marketingowe z Eden Research Plc na korzystanie z opatentowanej przez Eden technologii mikrokapsułkowania cząstek drożdży w dziedzinie produktów biobójczych dla konsumentów i przemysłu rolnego.

  Firma TerpeneTech uzyskała również dostęp do danych z dokumentacji Eden dotyczących geraniolu, eugenolu i tymolu w  celu sprzedaży zarówno kapsułkowanych, jak i niekapsułkowanych produktów na bazie terpenów.

 • 20 MAJA 2013 R.

  W dniu 20 maja 2013 r. firma Eden Research Plc. ogłosiła, że dokumentacje dotyczące trzech substancji czynnych zostały zatwierdzone do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską („WE”) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w Unii Europejskiej do włączenia do załącznika I.

 • 1 GRUDNIA 2015 R.

  1 grudnia 2015 r. Firma TerpeneTech została zidentyfikowana jako dostawca substancji czynnych dla geraniolu CAS-106-24-1) do stosowania w środkach owadobójczych (PT19) i repelentach (PT18). ECHA przyznała TerpeneTech prawo do dostarczania geraniolu na rynek UE jako biobójczej substancji czynnej oraz do upoważnienie do korzystania z danych w celu wsparcia rejestracji produktów swoich klientów.

 • 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

  Po 3 latach prac badawczo-rozwojowych i regulacyjnych, w dniu 6 października 2018 r. firma TerpeneTech przesłała do MHRA powiadomienie producenta wyrobów medycznych dotyczące balsamu na wszy głowowe.

 • 2020

  Aby zabezpieczyć się przed skutkami Brexitu, chronić swoich klientów i zachować prawa jako unijny dostawca substancji biobójczych oraz jako producent wyrobów medycznych, firma TerpeneTech założyła TerpeneTech Ireland w celu zachowania rejestracji w UE.