Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ŚRODEK BIOBÓJCZY GERANIOL:
INSEKTYCYDY I REPELENTY

Od końca lat 90. Unia Europejska, zgodnie z państwami członkowskimi, przeniosła odpowiedzialność za ocenę chemikaliów na sektor prywatny.

A biocidal product is a substance intending to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or exert a controlling effect on any harmful organism by any means other than mere physical or mechanical action.

W ramach dyrektywy o środkach biobójczych firma TerpeneTech stworzyła niezależną dokumentację oceniającą stosowanie geraniolu jako biobójczego składnika aktywnego w insektycydach i repelentach. Firma TerpeneTech jest obecnie wymieniona na liście zidentyfikowanych dostawców w oparciu o art. 95.

Dowiedz się więcej o geraniolu jako aktywnym składniku środków biobójczych.

FIRMA TERPENTECH TO ZIDENTYFIKOWANY DOSTAWACA AKTYWNEJ SUBSTANCJI ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH

1 grudnia 2015 r. TerpeneTech Ltd otrzymała oficjalne powiadomienie od ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów).

Niniejsze powiadomienie zatwierdziło wniosek TerpeneTech o umieszczenie firmy na liście producentów i dostawców substancji czynnych (lista na podstawie art. 95) NA MOCY ART. 95 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 528/2012:

 • Substancja czynnaGeraniol (geraniol/(E) 3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ol/106-24-1), nr WE: 203-377-1, nr CAS: 106-24-1
 • Typ produktu (PT):
  • PT 18 (insektycydy, akarycydy i produkty do zwalczania innych stawonogów),
  • PT 19 (repelenty i atraktanty)

STOPNIE I POCHODZENIE GERANIOLU JAKO ŚRODKA BIOBÓJCZEGO

 • Roślinny
 • Syntetyczny

Geraniol to cząsteczka zawarta głównie w olejkach eterycznych z trawy cytrynowej i palczatki imbirowej. Występuje również w innych roślinach, takich jak tymianek i sosna.

Geraniol naturalnie występuje w tych roślinach, aby chronić je przed owadami.

Obecnie geraniol jest wykorzystywany we wszystkich dziedzinach chemii. Można go znaleźć na rynkach perfum, kosmetyków, środków ochrony roślin i produktów biobójczych.

ZASTOSOWANIA ŚRODKA BIOBÓJCZEGO Z GERANIOLEM

Geraniol ma następujące zastosowania:

 • w świecach odstraszających komary
 • w środkach owadobójczych przeciwko pełzającym i latającym insektom
 • w środkach przeciwko roztoczom
 • w środkach odstraszających psy i koty
 • w bransoletkach przeciw komarom

Środowisko naukowe od wielu lat potwierdza skuteczność tej substancji czynnej jako insektycydu i repelentu.

STRATEGIA FIRMY TERPENTECH W ZAKRESIE ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH

Strategia regulacyjna TerpeneTech ma na celu uszanowanie wiedzy i niekonkurowanie z własnymi klientami, a raczej wspieranie ich w inicjatywach regulacyjnych i handlowych.

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE ŚRODKIEM BIOBÓJCZYM Z GERANIOLEM FIRMY TERPENTECH?