Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Terpenetech WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU SPEŁNIA, A NAWET PRZEKRACZA OCZEKIWANIA

Terpeny mają dobrze znaną wadę, która polega na tym, że są lotne i szybko odparowują, przez co wykazują krótkotrwałą aktywność resztkową. Wykorzystując opatentowaną przez Eden Research technologię mikrokapsułkowania cząstek drożdży, można przezwyciężyć problemy związane z tą właściwością terpenów oraz opracować i wprowadzić na rynek skuteczne, nietoksyczne produkty biobójcze.
Oprócz terpenów firma TerpeneTech opracowała również technologię i receptury produktów oparte na innych naturalnych składnikach czynnych i obojętnych. Nowe receptury wykazały doskonałą skuteczność w produktach dla ludzi, zwierząt domowych, koni, drobiu i bydła.

Strategia TerpeneTech polega na opracowywaniu, testowaniu i komercjalizacji światowej klasy skutecznych, naturalnych produktów biobójczych i wprowadzaniu ich na rynek we współpracy z wiodącymi firmami na całym świecie.