Schrijf u in om de meest recente informatie over onze producten te ontvangen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Franse wet “EGALIM” en het effect ervan op biociden en meer specifiek insecticiden en afweermiddelen op basis van geraniol.

Gebied waarop deze nieuwsbrief betrekking heeft

EGALIM is de afkorting die wordt gebruikt voor de

“Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.”

Of in het Nederlands

“Wet nr. 2018-938 van 30 oktober 2018 voor evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouw- en voedingsmiddelensector en gezond en duurzaam voedsel dat voor iedereen toegankelijk is.”

Uit de titel lijkt het alsof het niets met biociden te maken heeft, maar dit klopt niet. Artikel 76 van deze wet verbiedt

 • reclame voor en verkoop van bepaalde categorieën biociden aan het grote publiek,
 • en handelspraktijken (kortingen en premies) met betrekking tot bepaalde categorieën biociden voor het grote publiek.

Er zijn al twee decreten gepubliceerd en het eerste (nr. 2019-642 van 26 juni 2019) verbiedt kortingen en premies voor biociden in de productsoorten 14 (rodenticiden) en 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen). Dus één product, één prijs.

Geraniol is een bestaande werkzame stof onder zowel PT 18 als PT 19 (Afweermiddelen en lokstoffen) en afweermiddelen vallen niet onder EGALIM! Dit is goed nieuws, maar het vereist een duidelijke boodschap op het product dat dit een afweermiddel is en geen insecticide!

Het tweede decreet (nr. 2019-643 ook van 26 juni 2019) verbiedt publiciteit voor bepaalde biociden naar het grote publiek. Publiciteit gericht aan professionele gebruikers is niet verboden, maar er moeten bepaalde regels worden gevolgd!

Dit geldt voor alle biociden van PT 14 en 18. Dit is ook van toepassing op biociden van PT 2 en 4 van de rubrieken H400 en H410.

Het derde verbod (decreet nr. 2019-1052 van 14 oktober 2019) heeft betrekking op de verkoop via zelfbediening van bepaalde biociden:

 • waarvoor het verschijnen van resistentie is vastgesteld of vermoed,
 • waarvoor gevallen van onvrijwillige vergiftiging zijn gemeld,
 • waarvoor geen vereenvoudigde vergunning voor het in de handel brengen (AMM) geldt en die vaak worden gebruikt zonder rekening te houden met de voorschriften ter bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu die in hun AMM of in de instructies van de fabrikant zijn opgenomen.

dit betekent in de praktijk dat dergelijke biociden moeten worden opgesloten en dat de klant een verkoper moet vragen om toegang te krijgen tot de betrokken biociden.

Afweermiddelen op basis van geraniol zullen beschikbaar zijn voor verkoop via zelfbediening! Helaas zullen insecticiden op basis van geraniol niet beschikbaar zijn voor verkoop via zelfbediening.

Een ander decreet zal worden gepubliceerd na advies van ANSES (l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - Nationaal Agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid op het werk) over de criteria die moeten worden toegepast bij de identificatie van de betrokken biociden.

ANSES stelt de volgende criteria voor om te bepalen of verkoop via zelfbediening moet worden verboden:

 • producten die werkzame stoffen bevatten waarvoor resistentie is vastgesteld;
 • producten die werkzame stoffen bevatten waarvoor ernstige accidentele vergiftigingen of sterfgevallen zijn gemeld,
 • producten die werkzame stoffen bevatten waarvan vervanging moet worden aangemoedigd,
 • producten die zijn ingedeeld vanwege hun ernstige lokale effecten op de menselijke gezondheid (huidcorrosie, effecten op de ogen, huidsensibilisatoren), die bij de beoordeling van de aanvraag om een vergunning voor het in de handel brengen zeer waarschijnlijk zullen leiden tot een beperking of zelfs een verbod op het gebruik door het grote publiek,
 • producten die zorgwekkende formuleringshulpstoffen bevatten (zorgwekkende stoffen).

Op basis van deze criteria beveelt ANSES aan dat alle rodenticiden (gebruikt om knaagdieren te bestrijden), insecticiden en aangroeiwerende verf voor scheepsrompen niet langer beschikbaar zijn in zelfbediening.

Dit is nog steeds een voorstel en moet worden opgenomen in een decreet.

Opgemerkt moet worden dat de EGALIM-wet en haar decreten ook van toepassing zijn op biociden die in Frankrijk worden ingevoerd!

In het geval dat de ANSES-aanbevelingen wet worden, kan de situatie met producten op basis van geraniol er anders uitzien.
Insecticiden op basis van geraniol blijven binnen het toepassingsgebied van EGALIM en alle beperkingen, inclusief het verbod op verkoop via zelfbediening, zijn van toepassing. Tenzij geraniol in aanmerking komt voor de BPR-bijlage I-lijst, werkzame stoffen met een laag risico. Dit is onwaarschijnlijk omdat een van de uitsluitingscriteria voor deze bijlage I huidsensibilisatie is en geraniol als huidsensibilisator is geclassificeerd.
Afweermiddelen op basis van geraniol kunnen binnen het toepassingsgebied van EGALIM vallen, aangezien producten die zijn geclassificeerd voor ernstige lokale effecten zoals huidsensibilisatie ook verboden zijn voor verkoop via zelfbediening! EGALIM is echter van toepassing op producten en niet op werkzame stoffen. Dus als kan worden aangetoond dat het afweermiddel geen huidsensibilisator is, moet het buiten de reikwijdte van EGALIM blijven en moet de verkoop via zelfbediening worden toegestaan.

Plaats een reactie