Schrijf u in om de meest recente informatie over onze producten te ontvangen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

GERANIOL IS EEN VEILIGE EN EFFECTIEVE BIOCIDE WERKZAME STOF VAN NATUURLIJKE OORSPRONG

Hoe het gebruik van geraniol als afweermiddel en insecticide kan helpen de strijd tegen kruipende en vliegende insecten te winnen

GERANIOL IS EEN VEILIGE EN EFFECTIEVE BIOCIDE WERKZAME STOF VAN NATUURLIJKE OORSPRONG

Onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat geraniol een natuurlijk en effectief afwerend middel is om in biociden te gebruiken om mens en dier te beschermen tegen micro-organismen en insecten.

Hier is de definitie in Wikipedia van een biocide:

"Een biocide wordt in de Europese wetgeving gedefinieerd als een chemische stof of micro-organisme dat bedoeld is om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken of een controlerend effect uit te oefenen op een schadelijk organisme met chemische of biologische middelen."

Wikipedia

Een dringende behoefte om petrochemische biociden te vervangen door natuurlijke biociden

Hier is de feitelijke situatie met betrekking tot insectendodende en insectenwerende werkzame stoffen:

 • Er is een toenemende vraag van het publiek naar veilige en effectieve insectenwerende en insectendodende middelen, en producten voor huisdieren.
 • Resistentie tegen synthetische chemische insectendodende middelen, zoals pyrethroïden, heeft zich ontwikkeld in verschillende insectenpopulaties, met name muggen en bedwantsen.

De vraag van het publiek heeft geleid tot massamarketing van plantaardige producten die beweren insecten af te weren of te doden. Dus hoe meten we de kwaliteit van nieuwe insectendodende/insectenwerende werkzame stoffen?

WAT MAAKT EEN INSECTENDODEND OF INSECTENWEREND MIDDEL GOED EN DUURZAAM

 • Effectief tegen een breed scala aan insecten
 • Kan gemakkelijk op de huid worden aangebracht zonder irritatie
 • Kan binnen en buiten worden gespoten, beschadigt kleding, stoffen of kunststoffen niet
 • Aangename, niet-chemische geur
 • Chemisch stabiel
 • Niet giftig voor mens en dier
 • Milieuvriendelijk van de fabricage tot de toepassing
 • Voldoende durende werkzaamheid
 • Aantrekkelijk geprijsd

IS GERANIOL EFFECTIEF VOOR GEBRUIK IN BIOCIDE PRODUCTEN?

Tot op heden zijn er veel producten gemaakt en uitspraken over de werkzaamheid gedaan die aantonen dat Geraniol een aantrekkelijke biocide werkzame stof is. Geraniol voldoet aan alle bovenstaande criteria.

Er zijn talrijke gepeerreviewde wetenschappelijke publicaties over producten met geraniol die hun doeltreffendheid bevestigen.

Naast afwerende en insectendodende eigenschappen heeft geraniol ook antimicrobiële eigenschappen.

Geraniol (3,7-dimethylocta-trans-2,6-dien-1-ol) is een vluchtige, acyclische monoterpeenalcohol met de chemische formule C10H18O.

Geraniol heeft een lage toxiciteit bij zoogdieren en is biologisch afbreekbaar.

Het is uitgebreid getest en effectief bevonden tegen verschillende soorten muggen, motten, honden- en kattenvlooien, hoofdluizen en teken, en ook tegen vogelluismijten in pluimvee.

Geraniol is op de markt gebracht en gebruikt als werkzame stof in kaarsen, geïmpregneerde polymeren, diffusors, spuitbussen, lichaamssprays en lichaamsgels.

Aangenomen wordt dat geraniol en andere monoterpenen, wanneer ze in subletale doses worden gebruikt, receptoren van insecten activeren, het geurprofiel van de gastheer verstoren en de insecten afstoten.

De wetenschappelijke gemeenschap realiseert zich dat de sleutel tot het bestrijden van resistentie tegen insectendodende middelen het gebruik van subletale doses natuurlijke insectenwerende middelen zou kunnen zijn, waardoor een 'veilige ruimte' tussen gastheer en vector (of plaag) ontstaat.

Geraniol heeft een groot potentieel om een veelgebruikte, belangrijke werkzame biocide stof te worden.

INKAPSELING VAN DE BIOCIDE GERANIOL VERBETERT DE WERKZAAMHEID EN DE DUURZAAMHEID

Onderzoekers hebben erop gewezen dat de vluchtigheid van geraniol een factor is die na verloop van tijd kan leiden tot een verminderde werkzaamheid.

Strategieën zoals micro-inkapseling maken het mogelijk om dit fenomeen te beteugelen en de werkzaamheid van deze verbinding te vergroten.

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende inkapselingstechnologieën die de levensduur kunnen helpen verlengen.

Geraniol als insectendodend middel (PT18)

Geraniol is geen zenuwgas en gebruikt niet hetzelfde werkingsmechanisme als synthetische chemische biociden. Dit helpt het vermogen van insecten om resistent te worden tegen geraniol te minimaliseren.
Er lijkt een consensus te bestaan in de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur dat geraniol giftig is voor insecten, zelfs in lage concentraties, meestal onder gecontroleerde omstandigheden in laboratoria. Er moet echter worden opgemerkt dat hoe hoger de gebruikte concentratie geraniol was, hoe sneller het toxische effect werd waargenomen. Ook kunnen hogere concentraties nodig zijn voor verschillende soorten, aangezien insecten niet altijd hetzelfde reageren (Reis et al. 2016).

Lucia, A., et al. (2017). Novel polymeric micelles for insect pest control: encapsulation of essential oil monoterpenes inside a triblock copolymer shell for head lice control.

De studie toonde aan dat monoterpenen zelfs bij relatief lage concentraties (1,25 gew.%) in micellen een aanzienlijke bioactiviteit hadden tegen hoofdluizen. De auteurs concluderen dat de opname van verbindingen met micellen in formuleringen tegen luizen een veilig en levensvatbaar alternatief is voor de fabricage van bio-duurzame insectendodende formuleringen.

Chuaycharoensuk, T. et al. (2012). Assessment of geraniol-incorporated polymers to control Aedes albopictus (Diptera: culicidae).

Resultaten van deze studie toonden aan dat terpenoïde alcoholen (geraniol) giftig waren voor beide muggensoorten. De LC50-waarden (laagste concentratie met 50% mortaliteit) voor geraniol en Aedes aegypti na 2 uur blootstelling was gemiddeld 71,44 μg cm-2, terwijl na 4 uur de LC50 58,41 μg cm-2 was. Geraniol werd na 24 uur niet geëvalueerd. Testen op Anopheles quadrimaculatus toonden aan dat geraniol de giftigste verbinding was met de laagste LC50-waarde (31,88 μg cm-2) na 2 uur en na 4 uur (25,24 μg cm-2). Na 24 uur blootstelling was de LC50 25,29 μg cm-2. Over het algemeen was geraniol een van de giftigste verbindingen die werd getest tegen Aedes aegypti en Anopheles quadrimaculatus.

Geraniol als insectenwerend middel (PT19)

Müller, GC et al. (2009). Efficacy of the botanical repellents geraniol, linalool, and citronella against mosquitoes.

De auteurs concludeerden dat geraniol significant meer afwerende activiteit had dan citronella of linalool, zowel binnen als buiten en tegen 4 soorten muggen. Onder de uniforme omstandigheden in de experimenten stoten alle stoffen significant meer muggen af dan de onbeschermde controle. Bovendien waren de geteste insectenwerende middelen actiever in de vorm van een diffusor met continue afgifte dan in de vorm van kaarsen.

Müller, GC et al. (2008a). Indoor protection against mosquito and sand fly bites: a comparison between citronella, linalool, and geraniol candles.

De auteurs concluderen dat geraniol beter was in het afstoten van zandvliegen en muggen dan linalool of citronella. Ze concludeerden ook dat kaarsen met 5% geraniol binnenshuis het beste voldoen aan afweringscriteria zoals uiteengezet door de EPA. Geraniol bood een betere bescherming binnenshuis dan de andere twee geteste kaarsen van etherische olie.

Zhu, JJ, et al. (2015). Vergelijkingen van voederwerende en ruimtelijke afstoting van drie natuurlijke afweermiddelen tegen Haematobia irritans (Diptera: Muscidae).

De auteurs concludeerden dat alle drie de insectenwerende middelen van natuurlijke producten bijtende hoornvliegen effectief afstoten, en zowel voedingsafschrikking (contactafstoting) als ruimtelijke afstoting vertonen. Ze stelden een interessante strategie voor met geraniol, die een effectieve push-pull-relatie ontwikkelt tussen een geschikt afweermiddel (geraniol) en een hoornvliegenval met lokaas, die kan worden gebruikt bij vee in het veld. Aangezien SPME niet werd gebruikt in combinatie met laboratoriumtesten, blijft het onduidelijk waarom de vluchtigheid van geraniol in het veld hoger was.

Ze ontdekten ook dat de dichtheid van insecten die worden afgestoten in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van de concentratie geraniol die in een product wordt gebruikt en bij het bepalen van de heraanbrengtijd die op een productetiket wordt gezet (Goodyer 2010; Pavela 2016). Wordt het product gebruikt in omgevingen met hoge of lage bijtdruk? In omgevingen met hoge bijtdruk kan een hogere concentratie geraniol worden aanbevolen.

Ten slotte kan het gebruik van geraniol als enige werkzame stof versus gebruik met andere verbindingen een factor zijn in de werkzaamheid ervan. Eén studie wijst op geraniol als een component van etherische oliën en veronderstelt dat een synergetisch effect met andere componenten op zichzelf de sterke prestatie van etherische olie uit citronella versus geraniol verklaart (Deletre et al. 2016). Andere studies hebben echter aangetoond dat geraniol als enige werkzame stof beter presteerde dan citronella qua afstoting (Müller et al. 2008a; Müller et al. 2008b). Het moet dan aan de ontwikkelaars van insectendodende en insectenwerende middelen worden overgelaten om geraniol alleen of in combinatie met andere verbindingen te testen en te gebruiken.

DE BIOCIDENPRODUCTENVERORDENING EN LEVERANCIERS VAN DE BIOCIDE GERANIOL

Sinds 1 september 2015 mag een biocide alleen op de EU-markt worden aangeboden als de leverancier van de stof of de leverancier van het product is opgenomen in de artikel 95-lijst voor het producttype waartoe het product behoort.

TerpeneTech Ltd. is een erkende leverancier van geraniol voor gebruik in biociden onder de Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012.

REGISTREREN OF ETIKETTEREN VAN EEN PRODUCT MET DE BIOCIDE GERANIOL

Geraniol wordt geëvalueerd en profiteert van de overgangsperiode-regeling.

https://www.helpdesk-biocides.fr/

The transitional regime is defined by Article 89 of Regulation ( EU) No 528/2012: it is the period of time during which the making available on the market and use of biocidal products are governed by the national provisions in force in each Member State, pending approval of all the active substances they contain at European level. When all of a product’s active substances have been approved, the transitional regime no longer applies and this product must be authorised in accordance with the BPR.

Franse richtlijnen geven een goed begrip van de eis die in de meeste landen zou moeten worden aanvaard.

Richtlijnen voor het etiketteren van biociden

VORMEN VAN EEN PRODUCTDOSSIER VOOR GERANIOL/CONSORTIUMTAAKGROEP

Consortiumtaakgroepen zijn een goede manier om:

 • bedrijfskosten te verlagen door registratiekosten te delen met andere bedrijven die parallelle doelen hebben;
 • test- en ontwikkelingskosten te delen met complementaire partners.
 • Er moet worden gestreefd naar het optimale aantal consortiumleden
 • Onze biocideconsulenten zullen helpen bij het opbouwen van een consortiumstructuur en interne regels om een succesvolle samenwerking te verzekeren.

Als u meer wilt weten over de biocide geraniol, neem dan hier contact met ons op.